Reglement 

Download het reglement 2019 hier: Spaans en Engels.

40393569_1627013854074618_61801317361778

Rubrieken

Rubrieken waarin de P.R.E.’s ingeschreven moeten worden volgens hun leeftijd. De leeftijd wordt berekend per natuurlijk jaar, vanaf de 1e januari van het geboortejaar, d.w.z. het jaar waarin het paard de leeftijd bereikt die overeenkomt met de leeftijd van de rubriek, of dit nu januari of december is …

Dus in het geval van de wedstrijd in 2019, zullen de paarden geboren in 2018 deelnemen in de rubrieken 1 en 2 (veulens 1 jaar)

 • Rubriek 1 : Merrieveulens van 1 jaar

 • Rubriek 2 : Hengstveulens van 1 jaar

 • Rubriek 3 : Merrieveulens van 2 jaar

 • Rubriek 4 : Hengstveulens van 2 jaar

 • Rubriek 5 : Merrieveulens van 3 jaar

 • Rubriek 6 : Hengstveulens van 3 jaar

 • Rubriek 7 : Merries van 4 jaar

 • Rubriek 8 : Hengsten van 4 jaar

 • Rubriek 9 : Merries van 5 en 6 jaar

 • Rubriek 10 : Hengsten van 5 en 6 jaar

 • Rubriek 11 : Merries van 7 jaar en ouder

 • Rubriek 12 : Hengsten van 7 jaar en ouder

 • Rubriek 13 : Cobras van 3 merries

 • Rubriek 14 : Cobras van 5 merries

 • Rubriek 15 : Ruinen

 

Belangrijke opmerkingen

 

Algemeen

 • Overeenkomstig het Wedstrijdreglement mogen de Rubrieken 1 en 2 (de jaarlingen) niet meedingen naar de Speciale Prijzen «Jeugdkampioen(e)» en «Reserve Jeugdkampioen(e)» van de wedstrijd.

 • De paarden die deelnemen aan de Rubrieken 9, 10, 11, 12 en 13 moeten APTO goedgekeurd zijn.

 • Volwassen merries moeten niet drachtig zijn, of dienen geen veulen te hebben gehad.

 • Er is een Rubriek 15 (Ruinen), maar deze zal enkel plaats vinden tijdens de wedstrijd wanneer er minimaal 4 paarden aan deelnemen. Zij telt niet mee voor de Speciale Prijzen. De functionaliteitsproef is eveneens verplicht voor deze Rubriek. ANCCE-Bélgica maakt voor deze rubriek een uitzondering op het reglement van ANCCE-España, waardoor ruinen niet APTO goedgekeurd dienen te zijn voor deel te kunnen nemen aan de morfologiewedstrijden in België. Opgelet: enkel die ruinen die in orde zijn met het reglement van ANCCE, dus APTO goedgekeurd zijn, kunnen zich selecteren voor de SICAB.

 

Presentatie aan de hand

Alvorens de individuele presentatie aan de hand van start gaat, worden alle combinaties (voorbrenger met paard) van de desbetreffende sectie in de arena gevraagd in volgorde van hun starnummer. Hierbij krijgt men de kans het paard positief onder de aandacht van de jury te brengen. Dit doet men door het paard rustig, maar actief en ruim rond te laten stappen op de hoefslag. De jury zal aangeven wanneer iedereen uit de arena dient te gaan.

Zodra de ringmeester aangeeft dat het paard (individueel) kan worden voorgesteld, loopt de combinatie in stap over de middellijn (A-C lijn). Hierbij dient het paard naast de voorbrenger te lopen in een ontspanning houding. Het hoofd niet te hoog, zodat het paard meer “over de rug” kan lopen en daardoor grotere passen kan nemen. Snel stappen betekent niet vanzelfsprekend dat een paard ruim stapt!

Op het einde van de middellijn wordt het paard aan de longe in galop gezet (ook de jongen paarden t/m 2 jaar!). Men mag kiezen of het paard links- of rechtsom laat galopperen op de volte. Hierbij kiest men best de kant waarop het paard het gemakkelijkste, soepelste en krachtigste galoppeert. Men dient minstens 4 voltes in galop te voltooien, zodat de jury de gang optimaal kan beoordelen.

Na de 4 rondes in galop, neemt men het paard terug in draf en bereidt men hem voor om linksom over de langzijde in uitgestrekte draf te gaan. Het is de bedoeling om een gedragen, ruime en taktmatige draf te laten zien. Aan het andere einde van de arena, op de korte zijde, bereid men het paard nogmaals voor op een uitgestrekte draf op de langzijde. Ditmaal mag men echter maar de helft van de lange zijde gebruiken (ongeveer 20 meter) waarna het paard in het midden van de arena opstelt voor de jury. Indien het paard aangaloppeert, corrigeert men dit en herhaalt de oefening en let goed op dat het paard de jury niet omver loopt!

Opgelet! De voorbrenger heeft slechts een beperkte tijd (nl. 2 minuten 15 seconden) om de bewegingen van het paard te presenteren. Na deze tijd zal de combinatie in het midden van de arena gevraagd worden, bewegingen hierna getoond worden niet in rekening gebracht. Als de combinatie niet binnen 15 seconden in het midden van de arena staat, worden ze geëlimineerd. In geval van een ongeval of  overmacht, wordt de klok stilgezet en wordt deze verder gezet als het incident opgelost is.

Het opstellen gebeurd in het midden van de arena. Het paard moet rustig staan, het liefst vierkant, eventueel kan men een van de achterbenen wat naar voren of achter opstellen om de achterhand beter uit te laten komen.

Nog enkele aandachtspunten:

 • Enkel de voorbrenger mag in de piste met het paard, er mag geen tweede persoon meer mee om achter het paard te gaan of het paard op te jagen.

 • Het is verboden bij het voorbrengen aan de hand een zweep te gebruiken langer dan 1,80m. Enkel bij het voorstellen van een cobra mag deze langer zijn.

 • Het ZWART verven van de hoeven is verboden

 • Bij de (jonge) merries mag de eigenaar kiezen tussen: manen en staart lang of de manen, voorpluk en staart volgens Spaanse traditie scheren. Nog steeds is er een tendens te merken dat de jury het prefereert indien de manen en staart geschoren zijn.

 • Bij hengsten jonger dan 2 heeft de eigenaar wederom de keuze om de manen en staart lang te laten of te scheren volgens Spaanse traditie.

 • De hengsten van 3 jaar en ouder mogen niet geschoren zijn. Manen horen aan 1 zijde te hangen.

 • Ongeacht het geslacht van het paard en volgens het reglement mag men slechts overtollig haar wegknippen van de oren en benen (sokken) en zodanige mate dat het paard nog bescherming heeft tegen muggen (oren) en water (sokken). De kaaklijn mag bijgeknipt worden maar de voelsprieten daarentegen mogen niet geknipt worden!

Functionaliteitsproef 

Tijdens de morfologiewedstrijd is het voor hengsten (vanaf 4 jaar) en ruinen verplicht en voor merries optioneel om een functionaliteitsproef te rijden. De merries die hieraan deelnemen zullen net zoals de hengsten en ruinen beoordeeld worden tijdens de proef, maar deze beoordeling telt voor hen niet mee in hun uiteindelijke puntentotaal van de morfologiewedstrijd, enkel voor het klassement van de functionaliteit van de paarden van dezelfde leeftijdscategorie en voor de Speciale Functionaliteitsprijs van de wedstrijd. Voor de hengsten, ouder dan 4 jaar en de ruinen, is de functionaliteitsproef een verplicht onderdeel van de wedstrijd, en telt deze ook mee in de uiteindelijke beoordeling van het paard.

Zoals de naam al doet vermoeden wordt tijdens deze proef de functionaliteit van het paard beoordeeld. Dit wil zeggen: Hoe is zijn/ haar stap, draf, galop? Hoe zijn de gangen in verruiming? Hoe bewerkbaar is het paard voor de ruiter? etc. Om dit te kunnen beoordelen is er een proef (zie hieronder) samengesteld die de ruiter dient te rijden. Deze wordt niet beoordeeld zoals een wedstrijd-dressuurproef, maar de jury quoteert de kwaliteiten van het paard als rijpaard, de proef is enkel een middel dit te tonen. Gedurende de proef kunnen de cijfers dan ook aangepast worden.

Het is dus niet van belang dat het paard precies bij de letter de overgang maakt voor het beoordelen van de gangen. Wel is het zo dat als een paard pas meters na de letter terug komt van galop naar draf, dit niet ten goede komt van de algehele indruk hoe het paard zich laat bewerken, ondanks het geen invloed zal hebben op de cijfers van de gangen. Er worden geen strafpunten gegeven voor fouten die de ruiter maakt tijdens de proef, toch dient men ieder figuur te voltooien, opgenomen in de proef. De jury mag de proef stilleggen en aangeven hoe de ruiter de proef verder dient te aan te vangen. Doch kan de jury beslissen bij drie of meer fouten het paard te elimineren.

Opgelet! Sinds 2019 hebben de 4-jarigen een nieuwe functionaliteitsproef! (Zie hieronder)

 • Functionaliteitsproef Sectie 7 (4-jarigen): tekening – ES – EN – FR – NL – D

 • Functionaliteitsproef Sectie 9 en ouder (5-jarigen en ouder): tekening – ES – EN – FR – NL – D

 • Opgelet: In de functionaliteitsproef mag NIET met zweep gereden worden in de secties 9, 10, 11 en 12, enkel de secties 7 & 8 (4-jarige paarden) mogen met zweep gereden worden.

 • Je mag kiezen tussen lichtrijden of doorzitten, uitgezonderd waar doorzitten vermeld staat.

 • De proef mag niet voorgelezen worden.

 • Gebruik enkel een toegelaten bit!

 • Indien u met een merrie wenst deel te nemen aan de functionaliteitsproef, dan verzoeken wij u om dit met een F aan te duiden op het inschrijvingsformulier in de kolom Observaciones.

 

 

Enkele praktische aandachtspunten

 • Ieder paard dient VERPLICHT ingeënt te zijn tegen griep en tetanus, anders mag hij niet deelnemen.

       Protocol: De basisenting is Influenza en Tetanus waarvan de 2de enting die volgt op de 1ste enting, minimaal een maand           en maximaal binnen 3 maanden moet worden gegeven. Daarna 1 x per jaar. (Rhino is sinds 2017 niet meer verplicht!)

 • Voor de buitenlandse paarden is het VERPLICHT om het transport-certificaat dat door uw dierenarts werd opgesteld bij te hebben (uitgezonderd voor de paarden die uit Nederland, Frankrijk en G.H. Luxemburg komen). Dit is een document dat steeds verplicht is bij internationaal transport. Klik hier voor meer info.

 • ALLE paarden dienen aangemeld te worden op vrijdag 30 augustus vanaf 15u tot 21u. Op dat moment zal de veterinaire keuring plaatsvinden en na goedkeuring kan uw paard gestald worden. Alle wedstrijdpaarden zullen gecontroleerd worden op vaccinaties en kreupelheden (in stap en draf). Na deze keuring dient u zich aan te bieden op het secretariaat om uw documenten en gratis hoofdstelnummer in ontvangst te nemen.

Download het reglement 2019 hier: Spaans en Engels.

Klik op foto voor vergroting

Informatie ism ANCCE-Bélgica